Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Humanitarinių mokslų bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų magistras

VII7

Socialinių mokslų bakalauras

VI6

Verslo vadybos bakalauras

VI6

Verslo vadybos magistras

VII7