Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540716

Valstybinis kodas

M43071601

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

19 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

41 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-08-10

Programos moduliai

9596

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus. Baigus programą, automobilių elektros įrengimų remontininkas, gebės atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą, laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Asmenys, įgiję automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.