Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541012

Valstybinis kodas

M44101202

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Higieninės kosmetikos kosmetikas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

31 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

47 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Higieninės kosmetikos kosmetikas
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-14

Programos moduliai

9454

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta rengti higieninės kosmetikos kosmetikus, gebančius atlikti veido priežiūros procedūras, veido ir kūno masažus, makiažus, depiliacijas, aparatines neinvazines veido ir kūno odos priežiūros procedūras, rankų ir kojų priežiūros procedūras. Siekiant šių tikslų būsimieji higieninės kosmetikos kosmetikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi veido priežiūros, veido ir kūno masažų, makiažų, depiliacijos, rankų ir kojų priežiūros, naudojimosi įrankiais ir įranga, bendravimo su klientais, sanitarijos ir higienos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, grožio salonuose, kosmetikos kabinetuose, grožio terapijos ir kosmetologijos centruose, kosmetologinėse gydyklose.
Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami veido priežiūros, veido ir kūno masažų, makiažų, depiliacijos, rankų ir kojų priežiūros gebėjimai.
Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimu. Baigusiajam suteikiama higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikacija.
Baigus higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo kosmetologijos studijų krypties programas.
Higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio mokymo programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą.