Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540923

Valstybinis kodas

440092303

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

17 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

28 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-01-29

Programos moduliai

9185
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Socialinio darbuotojo padėjėjo programos tikslas – parengti kvalifikuotą socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti socialines paslaugas klientams bei pritaikyti socialinio darbo žinias teikiant paslaugas klientui. Socialinio darbuotojo padėjėjas, baigęs programą, gebės įvertinti senų ir neįgalių žmonių, vaikų ir kitų rizikos grupių asmenų poreikius, nustatyti prioritetines problemas, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, organizuoti ir teikti socialines paslaugas. Būsimas socialinio darbuotojo padėjėjas gebės tobulėti, kūrybiškai reaguoti į šiuolaikinio pasaulio pokyčius. Programos mokymo turinys orientuotas ne tik į specialybės dalykus, profesinių kompetencijų ugdymą, bet ir bendražmogiškų vertybinių nuostatų formavimą, mokinių poreikių tenkinimą, bendrųjų kompetencijų ir gebėjimų puoselėjimą bei jų formavimą.
Praktika trunka 8 savaites. Praktinis mokymas vyksta praktinio praktinio mokymo kabinetuose, įmonėse, slaugos ligoninėse, globos namuose. Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimu. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos.