Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Archyvistika (anglų k. - Archival studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Informacijos paslaugos

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Bibliotekininkystė, archyvistika ir informacijos studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX071

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450322

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji archyvistikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informatiką, specialybės kalbą, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: Informacijos vadybą, Komunikacijos įgūdžius, Komunikacijos ir informacijos teorijas (Archyvistikos teorija ir istorija), Informacijos tvarkybą ir iešką (Dokumentų valdymas, Dokumentų saugojimas, Dokumentų archyvinis aprašymas), Ryšius su visuomene; specialiojo lavinimo dalykus: Elektroninių dokumentų valdymą, Viešąjį administravimą, Archyvų teisinį reglamentavimą; Projektų valdymą ir kt.
Atliekama profesinė praktika: Dokumentų valdymas (4 sav.), Archyvų valdymas (4 sav.) ir Baigiamoji bakalauro (8 sav.).