Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sodininkystė ir daržininkystė (anglų k. - Horticulture)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Agronomija

Studijų krypties šaka

Agronomija

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Sodininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_Sodininkystė ir daržininkystė_M_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211IX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470812

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji agronomijos magistrai studijuoja žemės ūkio augalų biologiją, sodo ir daržo augalų produktyvumo biologiją, verslinę gėlininkystę, daržo ir dekoratyvinių augalų integruotąją apsaugą, alternatyviąją daržininkystę, intensyviąją sodininkystę ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Sodininkystės ir daržininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems agronomijos ar artimos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti agronomijos magistrais.