Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

3-ios klasės naro mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541032

Valstybinis kodas

361103202

Švietimo sritis

Saugos paslaugos

Švietimo posritis

Asmens ir turto apsauga

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Naras/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Išduodama naro knygelė

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 6, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

4 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Naras/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3050
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

3-ios klasės naro mokymo programos tikslas – parengti asmenį, kuris mokės aptarnauti narų reikmenis, dirbti ir (ar) gelbėti žmones vandenyje, narų medicinos pagrindus.
Asmuo pasirenka vieną iš dviejų specializacijų naro gelbėtojo arba 3-ios klasės povandeninių techninių darbų naro.
3-ios klasės naro mokymo programoje yra skirta 66 valandos teorinių (teisės aktai reglamentuojantys veiklą, darbuotojų sauga ir sveikata, narų reikmenys, nardymo technika, narų medicina, naro gelbėtojo arba povandeninių techninių darbų naro specializacija) ir 166 praktinių (narų reikmenys, nardymo technika, narų medicina, naro gelbėtojo arba povandeninių techninių darbų naro specializacija, praktinio mokymo programa pagal naro gelbėtojo arba povandeninių techninių darbų naro specializaciją) dalykų mokymui ir 8 valandos įgytų kompetencijų vertinimui.