Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektroninė valdžia (anglų k. - Electronic Government)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX063

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Elektroninio viešojo administravimo magistrantūros studijų programą sudaro 12 dalykų, kurių svarbesni yra: e. viešojo administravimo moksliniai tyrimai, viešojo administravimo lyginamoji analizė, žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas
organizacijų teorijos, e. valdžios organizavimas ir strategijos,
elektroninės valdžios teisinė aplinka, daugiapakopis valdymas ir internetinė valdžia, e. valdžios infrastruktūra ir sveikumas, elektroninės paslaugos, elektroninė demokratija.
Praktika nenumatyta.
Elektroninio viešojo administravimo magistro studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems karjeros valstybės tarnyboje, arba besirengiantiems doktorantūros studijoms.