Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miškininkystės mokymo programa

Švietimo sritis

Miškininkystė

Valstybinis kodas

261082101

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520821

Švietimo posritis

Miškininkystė

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali ūkininkauti privačioje miško valdoje

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

5 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji miškininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi miškų įstatymo, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, kitų teisės aktų, miško atkūrimo, augalų priežiūros ir apsaugos, miško kirtimo ir jo planavimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta privačiose ar valstybinėse miško valdose. Praktinio mokymo trukmė – 3,4 savaitės. Jo metu įgyjami ir tobulinami miško tvarkymo, priežiūros ir kt. gebėjimai.
Miškininkystės mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.