Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Marketingo ir pardavimų vadyba (anglų k. - Marketing and sale management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6605

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550414

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

- Studijuojami Verslo pagrindų, Verslo IT ir informacijos valdymo, Marketingo, Pardavimų valdymo, Paskirstymo, Marketingo komunikacijų, Žmogiškųjų išteklių valdymo bei kiti moduliai ir laisvai pasirenkami dalykai.

- Studijų metu atliekamos dvi praktikos: praktika verslo įmonėje ir baigiamoji (tyrimo) praktika verslo įmonėje. Bendra praktikų apimtis – 30 ECTS kreditų.
Baigiamosios praktikos vieta derinama su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas. Studentas, dirbantis marketingo ir pardavimų vadybininko darbą, praktiką (praktiką verslo įmonėje ir baigiamąją (tyrimo) praktiką verslo įmonėje) gali atlikti savo darbo vietoje.