Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Rekreacija (anglų k. - Recreation)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Studijų krypties šaka

Ekologinis ūkininkavimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-34

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531IX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji rekreacijos technologai studijuoja kalbos kultūrą, etninę kultūrą ir tradicijas, augalų etnologiją, bendravimo psichologiją, užsienio kalbą, informacines technologijas, taikomąją chemiją, vadybą ir verslo ekonomiką, teisės pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta trim etapais: pažintinė, mokomoji ir specializacijos praktika. Praktinių studijų trukmė – 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami augalų pažinimo ir rekreacinės aplinkos formavimo, turizmo ir rekreacijos bei svetingumo paslaugų įgūdžiai.
Rekreacijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti rekreacijos technologais.