Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūros istorija ir teorija (anglų k. - Architecture history and theory)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Menotyra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji menotyros magistrai pagal architektūros istorijos ir teorijos studijų programą studijuoja šiuos dalykus: mokslinių tyrimų pagrindus, šiuolaikinės kultūrologijos objektus ir masinę komunikaciją, miesto morfologiją ir antropologiją, architektūros paveldo apsaugą, architektūrinę archeologiją, architektūrologijos istoriją, architektūros kritiką, urbanistikos istoriją, architektūros semantiką ir psichologiją ir kitus, taip pat kelis pasirenkamuosius studijų programos dalykus.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Architektūros istorijos ir teorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems universitetinio išsilavinimo bakalauro ar jį atitinkantį laipsnį vienoje iš šių krypčių: architektūros, dizaino, dailės, menotyros, istorijos, kultūros istorijos, kultūros studijų, paveldo studijų, statybos inžinerijos ir siekiantiems tapti menotyros magistrais.