Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa

Švietimo sritis

Miškininkystė

Valstybinis kodas

260082102

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520821

Švietimo posritis

Miškininkystė

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti medžių, krūmų ir šakų pjovėju apsaugos zonose

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

4 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji medžių, krūmų ir šakų pjovėjai apsaugos zonose teoriniuose užsiėmimuose mokomi dirbti su medžių, krūmų ir šakų pjovimo įrenginiais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, naudojančiose medžių, krūmų ir šakų pjovimo įrenginius. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbuotojų saugos, darbo apsaugos zonose ir kt. gebėjimai.
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, pasitikrinusiems sveikatą bei turintiems ne mažesnę kaip trečios kategorijos pagrindinės profesijos kvalifikaciją.