Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dalyko pedagogikos, matematikos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Subject Pedagogy, Bachelor of Mathematics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00643

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-30

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti matematikos ir informatikos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, progimnazijose, gimnazijose ir kitose ugdymo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai, turėdami tvirtus dalyko pedagogikos, matematikos ir informatikos žinių pagrindus, gali tęsti magistrantūros studijas matematikos, informatikos ar edukologijos studijų kryptyse, o vėliau ir doktorantūroje.