Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dalyko pedagogikos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Pedagogy

Valstybinis kodas

KVALLAIP00597

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2015-11-05

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų