Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelionių pardavimo agentas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Travel sales agent

Valstybinis kodas

N279401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: organizuotų turistinių kelionių ir turizmo paslaugų pardavimas, informacijos teikimas iki sutarties pasirašymo. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, kasos aparatas ir kita biuro įranga, rezervacinės sistemos platformos, katalogai, žemėlapiai ir kt. Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Papildoma informacija: kelionių pardavimo agentas turi žinoti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius turizmo srities teisės aktus. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti kelionių organizavimo, turizmo paslaugų pardavimo įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, užsiimti kelionių pardavimo agento veikla.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Vykdyti informacijos paiešką apie organizuotas turistines keliones ir turizmo paslaugas informacinėse sistemose.
2. Teikti informaciją klientams organizuotų turistinių kelionių ir turizmo paslaugų teikimo klausimais.
3. Pasiūlyti organizuotą turistinę kelionę pagal individualius klientų poreikius.
4. Parengti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir (ar) turizmo paslaugų teikimo sutartį.