Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Lifting platforms and their equipment operator

Valstybinis kodas

H152304

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: kėlimo platformų ir jų įrangos valdymas, žmonių ir krovinių saugus kilnojimas vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus aukštyje.
Tipinės darbo priemonės: mobiliosios kėlimo platformos ir jų įranga, kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, asmeninės apsaugos priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke ir patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.
Papildoma informacija: kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos bei kitais veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, pirštines, šalmą ir naudoti kitas asmenines apsaugos priemones. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti su mobiliosiomis kėlimo platformomis, kabamaisiais ir pastatomaisiais platforminiais įrenginiais statybos ir kituose objektuose, atliekant statybos, remonto, apdailos, montavimo, demontavimo ir kitus darbus aukštyje, atliekant transportavimo ir sandėliavimo darbus. Asmenims, naudojantiems savaeiges kėlimo platformas kelių eisme, reikia turėti teisę vairuoti B ar C kategorijos motorinę transporto priemonę.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Valdyti mobiliąsias kėlimo platformas.
2. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus mobiliosiomis kėlimo platformomis.
3. Valdyti kabamuosius ir pastatomuosius platforminius įrenginius.
4. Kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus kabamaisiais ir pastatomaisiais platforminiais įrenginiais.