Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Virėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Cook

Valstybinis kodas

I156404

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas.
Tipinės darbo priemonės: mechaniniai ir automatiniai virtuvės prietaisai ir įrenginiai, technologijos kortelės, maisto gaminimo įrankiai, valymo priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.
Papildoma informacija: virėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, sveikos mitybos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
2. Parinkti darbui virtuvės įrenginius, inventorių, įrankius ir juos prižiūrėti.
3. Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą.
4. Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį.
5. Gaminti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų pusgaminius.
6. Gaminti sriubas, karštuosius patiekalus ir padažus.
7. Įvertinti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų pusgaminių ir patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
8. Gaminti saldžiųjų patiekalų pusgaminius.
9. Gaminti saldžiuosius patiekalus.
10. Įvertinti saldžiųjų patiekalų pusgaminių ir patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
11. Gaminti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminius.
12. Gaminti salotas, užkandžius, garnyrus ir šaltuosius patiekalus.
13. Įvertinti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminių ir patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
14. Parinkti žaliavas ir produktus pobūvių patiekalams gaminti ir juos apdoroti.
15. Gaminti salotas, užkandžius ir šaltuosius patiekalus pobūviams.
16. Gaminti sriubas ir karštuosius patiekalus pobūviams.
17. Gaminti saldžiuosius patiekalus pobūviams.
18. Įvertinti patiekalų kokybę ir patiekti patiekalus pobūviams.
19. Pildyti higienos žurnalus.
20. Ženklinti pusgaminius ir patiekalus, fiksuojant produkcijos pagaminimo laiką.