Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geografijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Geography

Valstybinis kodas

KVALLAIP00048

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Geografijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti geografijos mokytojo, dėstytojo darbą. Asmuo, įgijęs geografijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti mokyti geografijos įvairaus amžiaus mokinius ir studentus, paaiškinti geografijos dėsnius ir teorijas, organizuoti ir atlikti geografinio tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto gamtines ir edukacines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus; - žinoti geografijos dėsnius ir teorijas, šiuolaikinių tyrimų kryptis, naujus teorijos aprašomus procesus ir reiškinius, išmanyti įvairius tyrimo organizavimo principus, ugdymo teorijas; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku. Geografijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geografijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti geografijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti fizinių arba socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geografijos mokytoju nėra pripažįstami. Įgiję geografijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti geografijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.