Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šaltkalvis, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Locksmith

Valstybinis kodas

PROFKVAL01755

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šaltkalvio kvalifikacija reikalinga norint dirbti šaltkalviu. Asmuo, įgijęs šaltkalvio kvalifikaciją, turi: gebėti skaityti darbo brėžinius ir eskizus, naudotis rankiniais ir mechanizuotais šaltkalvio darbo įrankiais ir įtaisais, naudotis matavimo įrankiais ir kontrolės įtaisais, atlikti šaltkalvio medžiagų apdorojimo operacijas 7-11 laipsnių tikslumu, nustatyti darbų technologijos eiliškumą, atlikti vidutinį ir kapitalinį mechaninių įrenginių ir jų mazgų remontą, nustatyti detalių, mazgų tinkamumą ir nusidėvėjimo lygį, montuoti, derinti ir išbandyti mechaninius įrenginius, remontuoti mechaninius įrenginius, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbininkui;žinoti šaltkalvystės pagrindus, fizines, mechanines medžiagų savybes, paskirtį ir pritaikymą, pagrindinių techninių matavimų parametrus ir jų žymėjimą brėžiniuose, brėžinių sudarymo, skaitymo ir eskizų sudarymo taisykles, detalių, mazgų ir mechanizmų remonto būdus, detalių defektų rūšis, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus, mazgų ardymo ir surinkimo tvarką, mechanizmų bandymo tvarką, darbo higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Šaltkalvio kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, mokančiose pagal šaltkalvio mokymo programą. Norintiems siekti šaltkalvio kvalifikacijos, reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose metalo apdirbimo įmonėse, cechuose ir pradėti savo verslą.