Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektros inžinerijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Electrical Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00035

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-01

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti elektros inžinieriaus darbą. Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti taikyti žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, gebėti savarankiškai atlikti tyrimus, kūrybiškai taikyti žinomus analizės metodus, žinoti metodų taikymo ribas, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, gebėti kritiškai vertinti ir taikyti teorines bei praktines naujoves, atpažinti naujas elektros ir elektronikos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, parengti ir atlikti įvairių elektros inžinerijos sričių analitinius ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti analitinių ir eksperimentinių tyrimų duomenis. - mokėti dirbti savarankiškai, kruopščiai, atsakingai, organizuoti darbą, mokėti pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms raštu bei žodžiu, efektingai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais. Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal elektros inžinerijos krypties studijų programas. Norintiems siekti elektros inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektros ir elektronikos inžinerijos, termoinžinerijos, mechanikos ir transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti elektros inžinieriumi nepripažįstami. Įgiję elektros inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse eksplotuojančiose elektros energetinias sistemas, savarankiškai vadovauti grupėms žmonių rengiantiems elektros inžinerijos projektus, taip pat dėstyti universitetuose ir kolegijose.