Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Edukologijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Educology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00026

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Baigę šią studijų programą absolventai gali atlikti ugdytojo, švietėjo funkcijas tiesiogiai ir netiesiogiai su švietimo sistema susijusiose socialinio gyvenimo srityse (įmonėse, gamyklose, įstaigose, centruose, bendrijose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.). Tolesnių studijų galimybės: Absolventas galės tęsti studijas edukologijos ar jai artimos socialinių mokslų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.