Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tarptautinio verslo profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of International Business

Valstybinis kodas

KVALLAIP00227

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2015-08-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės:
Baigę TV studijų programą absolventai galės dirbti viduriniosios grandies vadovais, vadovų asistentais ar jų pavaduotojais, projektų vadovais, padalinių ar atstovybių (filialų) Lietuvoje ar užsienio rinkose vadovais arba vadovauti savo įkurtoms įmonėms.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.