Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelionių agentas

Pavadinimas anglų kalba

Travel agent

Valstybinis kodas

PROFKVAL01547

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: konsultuoja apie turizmo paslaugas, informuoja klientą apie jo teises ir pareigas, konsultuoja klientus apie lankomas šalis ir turistinius objektus, pasirengia darbo vietą svetingam klientų aptarnavimui, organizuoja turizmo paslaugų pardavimo procesą, kuria kelionės organizavimo įmonės įvaizdį, rengia turizmo paslaugų rinkodaros priemones, parduoda turizmo produktus/paslaugas klientams, tvarko turizmo produktų/paslaugų pardavimo dokumentus, tvarko turizmo produktų/paslaugų pardavimų apskaitą.