Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja/3

Pavadinimas anglų kalba

Nanny - social worker's assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01327

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Auklės – socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukle-socialinio darbuotojo padėjėja. Asmuo, įgijęs auklės – socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikaciją, turi: gebėti palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su vaikais ir tėvais šeimoje, sukurti saugią, estetinius reikalavimus ir vaiko poreikius tenkinančią aplinką, suprasti ir analizuoti priežastis, sukeliančias šeimos socialines problemas, puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą, padėti vaikui suprasti ir išgyventi meno kūrinio grožį, įsitraukti į kūrybos procesą, susivokti garsų pasaulyje, taisyklinga lietuvių kalba lavinti vaiko kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius, slaugyti sergantį vaiką, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, parinkti maistą vaikui ir jį maitinti atsižvelgiant į amžių, išsivystymą ir sveikatos būklę, diegti sveikos mitybos principus vaikui, taikyti ekonomiško namų ūkio tvarkymo priemones, tvarkyti ir valyti patalpas, pasirenkant reikiamus buitinius prietaisus ir švaros priemones, serviruoti stalą, gaminti ir patiekti maistą žinoti bendravimo su vaikais ir jų tėvais ypatumus, fizinės, socialinės ir emocinės vaiko raidos etapus, dažniau pasitaikančių vaikų ligų simptomus, namų ūkio tvarkymo procesus, kaip serviruoti stalą, paruošti ir patiekti maistą mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, korektiškai, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais Auklės – socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal auklės – socialinio darbuotojo padėjėjos mokymo programą. Norintiems siekti auklės – socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję auklės – socialinio darbuotojo padėjėjos kvalifikaciją asmenys gali dirbti įstaigose ir organizacijose, teikiančiose socialines paslaugas socialinės rizikos arba socializacijos problemų turinčioms šeimoms.