Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojo odontologo padėjėjas

Pavadinimas anglų kalba

Assistant of the doctor odontologist

Valstybinis kodas

PROFKVAL00590

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gydytojo odontologo padėjėju. Asmuo, įgijęs gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją, turi: - gebėti atpažinti burnos ir dantų ligas ir rūpintis jų profilaktika, dirbti su odontologijoje naudojamais įrenginiais, medžiagomis, instrumentais, atlikti vietinio nuskausminimo procedūras, dirbti su dentalinio rentgeno diagnostikos aparatais, atlikti burnos ertmės sveikatai stiprinti skirtas procedūras, mokyti pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, burnos ertmės priežiūros taisyklių, dalyvauti atliekant epidemiologinius tyrimus, dirbti su informacinių technologijų įranga, teikti pirmąją pagalbą - žinoti teisės aktus ir kitų norminių dokumentų reikalavimus pagal pasirinktą veiklos kryptį, veikiančias medicinos normas, įstatymus, medicinos etikos ir deontologijos principus bendraujant su pacientais ir kolegomis, aseptikos ir antiseptikos principus - mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, taisyklingai kalbėti profesine kalba, dirbti komandoje, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir kolegomis Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal odontologinės priežiūros studijų programą. Norintiems siekti gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytojo odontologo padėjėju nėra pripažįstami. Įgiję gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti gydytojo odontologo padėjėjais įvairios paskirties burnos priežiūros įstaigose: terapijos, ortopedijos, ortodontijos, vaikų odontologijos, periodontologijos, chirurginės odontologijos privačiuose ir valstybiniuose kabinetuose.