Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šaltkalvis, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Locksmith

Valstybinis kodas

PROFKVAL00551

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, skaito darbo brėžinius, naudojasi informacinėmis technologijomis, atlieka pagrindines šaltkalvystės operacijas, sujungia detales, surenka mechanizmus, išbando mechanizmus, defektuoja įrenginius, remontuoja įrenginius, reguliuoja ir aptarnauja įrenginius, tekina metalą, frezuoja metalą, įvertina verslo aplinką.