Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vertėjas, LTKS VI

Pavadinimas anglų kalba

Translator

Valstybinis kodas

N174604

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: vertimas raštu. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, interneto prieiga, duomenų apdorojimo programos, vertimo atmintys, teksto redagavimo programos ir kt. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, dirbant darbdavio suformuotoje darbo vietoje, kliento patalpose, namuose ar kitoje vietoje, kur atliekamas vertimas. Papildoma informacija: vertėjas savo veikloje vadovaujasi tarptautiniais standartais („ISO 17100. Vertimo paslaugos. Vertimo paslaugų reikalavimai“ (angl. „ISO 17100. Translation services – Requirements for translation services“), „ISO/TS 11669. Vertimų projektai. Bendrosios rekomendacijos“ (angl. „ISO/TS 11669. Translation projects – General guidance“), „ISO 18587. Vertimo paslaugos. Mašininio vertimo postredagavimas. Reikalavimai“ (angl. „ISO 18587. Translation services – Post-editing of machine translation output – Requirements“)), Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu „Reglamentas (ES) 2016/679“, pagal nuolatinio darbo sutartį dirbantis vertėjas – darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti vertėjais raštu Europos Sąjungos institucijose, valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse, vertimų biuruose, leidyklose, užsienio šalių atstovybėse ir kt., kur reikia puikaus gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimo.