Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterinės įrangos derintojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Computer hardware adjuster

Valstybinis kodas

PROFKVAL00230

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-30

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikacija reikalinga kompiuterinės įrangos derintojo profesijai. Kompiuterinės įrangos derintojo veiklos objektas: kompiuterinės technikos surinkimas bei programinės įrangos diegimas ir priežiūra, kompiuterinio tinklo montavimas ir administravimas, IT sistemų derinimas ir remontas. Kompiuterinės įrangos derintojo veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias bei kompiuterių derintojams skirtas programas, išmanyti kompiuterio aparatinės dalies bei periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus, projektuoti kompiuterinį tinklą, išmanyti jo funkcionavimą ir užtikrinti saugumą bei atlikti IT sistemų derinimo ir remonto darbus. Kompiuterinės įrangos derintojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje. Asmenys, įgiję kompiuterinės įrangos kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu.