Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Identifikatorius

88888880899522

Pavadinimas anglų kalba

Public Enterprise Project Management and Training Centre

Kodas

300554337

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-03-27, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

PVMC istatai_20230113.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Palūšės k., Lūšių g. 21, LT-30202

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui
, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui
, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 670 98589, www.pvmc.lt, info@pvmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

UAB "FS Company", Juridinis asmuo
Vaidotas Petronis, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos