Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešosios įstaigos "Profesijų spektras" Marijampolės filialas

Identifikatorius

88888880855959

Pavadinimas anglų kalba

Viešosios įstaigos "Profesijų spektras" Marijampolės filialas

Kodas

302591245

Teisinė forma

Viešosios įstaigos filialas

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-02-08, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Marijampolė, Mokolų g. 47-30

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 51961, www.goda.lt/spektras/, spektras-filialas@goda.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Viešoji įstaiga Profesijų spektras, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos