Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Profesinio mokymo centro "Žirmūnai" Druskininkų filialas

Identifikatorius

88888880845620

Pavadinimas anglų kalba

Professional training center „Žirmūnai“ Druskininkai branch

Kodas

305243137

Teisinė forma

Viešosios įstaigos filialas

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-09-09, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Drusk filialo nuost 2019 09 04.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Druskininkai, Vilniaus al. 30

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 3 1351091, +370 3 1351091, www.mczirmunai.lt, druskininkai@mczirmunai.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Profesinio mokymo centras Žirmūnai, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos