Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ignalinos trečiojo amžiaus universitetas

Identifikatorius

88888880813480

Pavadinimas anglų kalba

Ignalina Third age university

Kodas

304034394

Teisinė forma

Asociacija

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2015-04-28, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Ign_ITAU_nuostatai_20170825.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Ignalina, Atgimimo g. 20, LT-30113

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Kitas švietimo teikėjas

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 386 53158, ignalina.tau@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Jonas Grunda, Fizinis asmuo
Vida Sekonienė, Fizinis asmuo
Adona Freder, Fizinis asmuo
Gražina Mackonienė, Fizinis asmuo
Loreta Aleknienė, Fizinis asmuo
Regina Lisauskienė, Fizinis asmuo
Elena Umbražiūnienė, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos