Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Plungės technologijų ir verslo mokykla Rietavo filialas

Identifikatorius

88888880791998

Pavadinimas anglų kalba

Plunge technology and business school branch in Rietavas

Kodas

304288617

Teisinė forma

Viešosios įstaigos filialas

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2016-06-23, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Plungės TVM RIETAVO filialo nuostatai 2019-02-08 Nr V1-12.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Rietavas, L. Ivinskio g. 12

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 44 868471, +370 44 868471, rietavas@plungestvm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Plungės technologijų ir verslo mokykla, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos