Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas

Identifikatorius

88888880791981

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Academy of Arts Faculty in Kaunas

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Muitinės g. 4, Kaunas

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 222577, http://www.vda.lt/lt/kauno-fakultetas, kaunofakultetas@vda.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2105454, studijos@vda.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos