Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras"

Identifikatorius

88888880535

Pavadinimas anglų kalba

Joint Stock Company Kaunas Naujamiestis Labor Market Training Center

Kodas

132208551

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1990-12-27, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

KNDRMC2017.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kaunas, Maironio g. 11

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 620 33444, www.kaunodrmc.lt, info@automokykla.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Donatas Miškinis, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos