Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus Antakalnio progimnazija

Identifikatorius

88888880313

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Antakalnis Progymnasium

Kodas

302818006

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2012-07-10, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

nuostatai_antakalnio_progimnazija.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija

Adresas

Vilnius, Antakalnio g. 33

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 659 00612, https://antakalnio.lt/, rastine@antakalnio.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vilniaus miesto savivaldybė, Juridinis asmuo
Vilniaus miesto savivaldybė, -
Vilniaus miesto savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos