Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Lietuvos policijos mokykla

Identifikatorius

88888880175

Pavadinimas anglų kalba

Lithuania Police School

Kodas

302442625

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2009-10-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

nuostatai 2021 10 01.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 2

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 700 600000, http://lpm.policija.lrv.lt/lt/, mokykla@policija.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 489385, silva.raubiene@policija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublika, -
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos