Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokykla "Art of Beauty"

Identifikatorius

88888880165

Pavadinimas anglų kalba

School "Art of Beauty"

Kodas

302424463

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2009-08-06, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Mokykla_Art_of_Beauty.doc

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Vilnius, Vingrių g. 15-1

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 630 08998, +370 5 2330600, http://www.mokyklaaob.lt/, mokykla@aob.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 610 15959, mokykla@aob.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Rūta Bražiūnienė, Savininkas (ŠMIR)
Rūta Bražiūnienė, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Savivaldybės biudžetas, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos