Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas"

Identifikatorius

88888880118

Pavadinimas anglų kalba

The Branch of the University of Bialystok „Faculty of Economics and Informatics“

Kodas

300975749

Teisinė forma

Užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2007-08-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

NUOSTATAI_kopia _LT.rtf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Naugarduko g. 76

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2766739, +370 5 2766739, http://www.uwb.lt/, dziekanatwilno@uwb.edu.pl

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2766739, dziekanatwilno@uwb.edu.pl

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

BALSTOGĖS UNIVERSITETAS, Steigėjas (ŠMIR)
BALSTOGĖS UNIVERSITETAS, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos