Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Identifikatorius

88888880095

Pavadinimas anglų kalba

Panevezys Labour Market Training Centre

Kodas

147178142

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-12-05, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Panevezio DRMC istatai 2019.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Kompetencijų vertinimo institucija

Adresas

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. J. Basanavičiaus g. 23A

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą, Kompetencijų vertinimo institucija

Kitos paskirtys

Kompetencijų vertinimo institucija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 45 439475, +370 45 439475, http://www.paneveziodrmc.lt, paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 45 439475, paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
I, II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos