Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga "Šilalės mokymo centras"

Identifikatorius

88888880052

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution „Silale Educational Centre“

Kodas

300154364

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2005-10-28, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Viešoji_įstaiga_Šilalės_mokymo.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Šilalė, J. Basanavičiaus g. 10

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 44 951081, silalesmokymocentras@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Antanas Damulis, Steigėjas (ŠMIR)
Antanas Damulis, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos