Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos Vitės progimnazija

Identifikatorius

88691430095

Pavadinimas anglų kalba

Vites Progymnasium

Kodas

190438953

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

190438953_vites_progimnazija.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Klaipėda, J. Janonio g. 32

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo ligoninės mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, sveikatos problemų turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo ligoninės mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, sveikatos problemų turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 313789, +370 46 313789, http://www.vitesmokykla.lt, vitesprogimnazija@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, -
Klaipėdos miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos