Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Identifikatorius

88691430090

Pavadinimas anglų kalba

Simono Dacho progymnasium

Kodas

190439336

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

190439336_dacho_progimnazija.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija, Pradinė mokykla

Adresas

Klaipėda, Kuršių a. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo progimnazija, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 410955, +370 46 410955, http://www.sdachas.lm.lt, info@dachas.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, -
Klaipėdos miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos