Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Alytaus pataisos namų skyrius

Identifikatorius

88640270040002

Pavadinimas anglų kalba

Alytus Adults and Youth School Alytus Correctional Facility department

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

SJM_nuostatai_2017.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija

Adresas

Ulonų g. 8A, 62156 Alytus

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 77409, +370 315 77409, http://www.jaunimas.alytus.lm.lt/, ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos