Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus lopšelis-darželis "Nykštukas"

Identifikatorius

88640270012

Pavadinimas anglų kalba

Alytus "Nykštukas" Nursery-Kindergarten

Kodas

191053280

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-09-19, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai.docx

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Alytus, Studentų g. 4, LT-62256

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų turintiems vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams

Kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų turintiems vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 76520, https://www.nykstukas.alytus.lm.lt/, ld@nykstukas.alytus.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Alytaus miesto savivaldybės taryba, -
Alytaus miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos