Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus lopšelis-darželis "Putinėlis"

Identifikatorius

88640270009

Pavadinimas anglų kalba

Alytus "Putinėlis" Nursery-Kindergarten

Kodas

191054610

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-09-19, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ nuostatai.docx

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Alytus, Putinų g. 18

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla klausos sutrikimą turintiems vaikams

Kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla klausos sutrikimą turintiems vaikams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 76511, http://www.alytausputinelis.lt, ld@alytausputinelis.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Alytaus miesto savivaldybės taryba, -
Alytaus miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos