Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus lopšelis-darželis "Saulutė"

Identifikatorius

88640270003

Pavadinimas anglų kalba

Alytus "Saulutė" Nursery-Kindergarten

Kodas

191052940

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-09-19, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatai.doc

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Alytus, Naujoji g. 32, LT-63254

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla lopšelis-darželis, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla sveikatos problemų turintiems vaikams

Kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla sveikatos problemų turintiems vaikams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 72960, http://www.saulute-alytus.lt/, ld@saulute.alytus.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Alytaus miesto savivaldybės taryba, -
Alytaus miesto savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos