Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Atžalynas"

Identifikatorius

88635660032

Pavadinimas anglų kalba

Naujoji Akmenė nursery-kindergarten "Atžalynas"

Kodas

190440790

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2020-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

ATŽALYNO nuostatai2018.docx

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Naujoji Akmenė, Respublikos g. 4

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 425 56554, http://atzalynas.aivaweb.lt/, atzalynas@akmene.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Akmenės rajono savivaldybė, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos