Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Identifikatorius

88620430069

Pavadinimas anglų kalba

Marijampole Adult Teaching Center

Kodas

291814110

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Marijampolė, Parko g. 9

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Gimnazijos tipo tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos suaugusiųjų mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 52959, +370 343 52959, http://www.smc.marijampole.lm.lt, smcmari9@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Marijampolės savivaldybės taryba, -
Marijampolės savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Marijampolė, Parko g. 9+370 343 52959
smcmari9@gmail.com
http://www.smc.marijampole.lm.lt

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Pataisos namų skyrius

Sporto g. 7, LT- 68230 Marijampolė+370 343 52959
smcmari9@gmail.com
www.smc.marijampole.lm.lt